นายวุฒินันท์ ครุตรารักษ์ รองปลัดเทศบาลฯ ตรวจงาน สร้างถนนแอสฟัลท์ติก หมูที่1 บ้านปางอโศก บริเวณซอยหน้าบ้านนางสายฝนถึงสี่แยกนิตินัย

Leave a Comment

Your email address will not be published.