นายวุฒินันท์ ครุตรารักษ์ รองปลัดเทศบาลตำบลสีมามงคล และนางสาวพรทิภา พยมพฤกษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินการทางคดีและข้อกฎหมายกับท่านอัยการจังหวัดนครราชสีมา กรณีร้องเรียนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการของ บริษัท เอกอุทัย จำกัด ณ อัยการจังหวัดนครราชสีมา

Leave a Comment

Your email address will not be published.