นายวิโรจน์ ศรีสังข์ มอบเงินเยียวยา ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสีมามงคล จำนวน 13 ราย

Leave a Comment

Your email address will not be published.