นายวิโรจน์  ศรีสังข์  นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลสีมามงคล 

Leave a Comment

Your email address will not be published.