นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล พร้อมคณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา และเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสีมามงคล ทั้ง 2 ศูนย์ เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ตามโครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565

Leave a Comment

Your email address will not be published.