นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และผู้นำขุมชน ร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 โดยจัดกิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์ กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธสกลสีมามงคล และกิจกรรมก่อพระเจดีย์ ณ วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม

Leave a Comment

Your email address will not be published.