นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล มอบเงินเยียวยาช่วยเหลือ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามโครงการช่วยเหลือประชาชน กรณี การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสีมามงคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565Leave a Comment

Your email address will not be published.