นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล ร่วมกับ นายนิรันดร์ สุขรักขินี ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ สำนักงานทางหลวงที่ 10 (วบ.ทล.10) , นายเอกลักษณ์ แสนหูม วิศวกรโยธาชำนาญการ สำนักงานทางหลวงที่ 10 , นายวรรณพงศ์ คล่องแคล่ว รองผู้อำนวยการ(ฝ่ายวิศวกรรม)แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 และนายกิตติศักดิ์ เครือศรี หัวหน้าหมวดทางหลวงกลางดง แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ตรวจอุโมงค์ทางลอดมอเตอร์เวย์ บริเวณ หมู่ 7 กลางดง หมู่ 9 บ้านเขาพระ และ หมู่ 14 บ้านชลประทาน

Leave a Comment

Your email address will not be published.