นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล พร้อมทั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต5 (นครราชสีมา) , สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค11 (นครราชสีมา) และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมเก็บตัวอย่างน้ำบาดาลในรัศมีรอบบริษัท เอกอุทัย จำกัด เพื่อนำส่งวิเคราะห์การปนเปื้อนสารเคมีในน้ำ เนื่องจากพบการปนเปื้อนสารอินทรีระเหยง่ายในน้ำบาดาล

Leave a Comment

Your email address will not be published.