นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรี เข้าพบ รศ.ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย คณบดีเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาจารย์พิทยาภรณ์ สุพรพัฒน์ รอง ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ฝ่ายบริหาร เพื่อหารือในการเข้าซ่อมแซมถนนบ้านชลประทาน ม14 เชื่อม บ้านวงศ์เกษตร ซึ่งถนนเส้นนี้อยู่ในความดูแลของไร่สุวรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเทศบาลฯจะต้องทำหนังสือเพื่อขออนุมัติจากอธิการบดีฯต่อไป

Leave a Comment

Your email address will not be published.