นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้า กรณีประชาชนร้องเรียนว่าได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการของ บริษัท เอกอุทัย จำกัด

Leave a Comment

Your email address will not be published.