นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล และคณะผู้บริหาร มอบของขวัญวันเด็กประจำปี 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสีมามงคล โรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.