นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล และคณะผู้บริหาร มอบจักรยาน ผ้าห่ม และขนม ให้กับโรงเรียนมารดาดรุณีรักษ์ เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565

Leave a Comment

Your email address will not be published.