นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหากรณีประชาชนร้องเรียนว่าได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการของบริษัทเอกอุทัย จำกัด และปิดประกาศคำสั่ง เจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้โรงงานหยุดประกอบกิจการทันที เป็นการชั่วคราว

Leave a Comment

Your email address will not be published.