นายวรัณญู ปุลาเลิศ ปลัดอำเภอปากช่อง พร้อมสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 นครราชสีมา สาธารณสุขอำเภอปากช่อง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกลางดง และเทศบาลตำบลสีมามงคล ร่วมตรวจโรงงานเอกอุทัย จากกรณีประชาชนร้องเรียนว่าได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการ

Leave a Comment

Your email address will not be published.