นายฤทธิรณ สันทนวิวิตต์ ผอ. กองช่าง ออกตรวจสอบถนนชำรุด หมู่ 5 คุ้มโรงกุลีและคุ้มป่าเสียด

Leave a Comment

Your email address will not be published.