นายฤทธิรณ สันทนวิวิตต์ ผอ. กองช่าง ออกตรวจสอบ บริษัท เพรสคราฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อดำเนินการออกใบรับรองอาคาร

Leave a Comment

Your email address will not be published.