นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจเยี่ยมเทศบาลตำบลสีมามงคล ให้กำลังใจในการทำงานอย่างเต็มความสามารถ กับนายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล และบุคลากรในสังกัด พร้อมทักทายประชาชนที่มาใช้บริการเทศบาลตำบลสีมามงคล

Leave a Comment

Your email address will not be published.