นายธนัญชัย วรรณสุข ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่11 นครราชสีมา ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ 1 / 2565 ลงวันที่ 19 มกราคม 2565 และตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามคำสั่งรองอธิบดีดรมควบคุมมลพิษ กรณี พบรถบรรทุกเข้า-ออก บริษัท เอกอุทัย จำกัด สาขากลางดง

Leave a Comment

Your email address will not be published.