นายกวิโรจน์ ศรีสังข์ ให้กำลังใจและตรวจสอบความเรียบร้อยในการให้บริการวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม 1,500 คน ณ มูลนิธิสว่างวิชชาธรรมสถาน

Leave a Comment

Your email address will not be published.