นายกวิโรจน์ ศรีสังข์ ให้กำลังใจผู้ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม เข็มที่ 2 ณ โรงแรมกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่

Leave a Comment

Your email address will not be published.