นายกวิโรจน์ ศรีสังข์ ให้กำลังใจกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ และประชาชนในพื้นที่เทศบาลฯ ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม วัคซีนพระราชทานฯ ณ มูลนิธิสว่างวิชชาธรรมสถาน

Leave a Comment

Your email address will not be published.