นายกวิโรจน์ ศรีสังข์ และนายบุญเลิศมหาชน รองประธานสภาฯ มอบถุงยังชีพและให้กำลังใจแก่ผู้กักตัว

Leave a Comment

Your email address will not be published.