นายกวิโรจน์ ศรีสังข์ เข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากสภาพถนนจากโครงการรถไฟทางคู่มาบกระเบา-ชุมทางจิระ

Leave a Comment

Your email address will not be published.