นายกวิโรจน์ ศรีสังข์ มอบหมายนายบุญเลิศ มหาชน ออกเยี่ยมผู้กักตัวและมอบถุงยังชีพให้ระหว่างกักตัว

Leave a Comment

Your email address will not be published.