นายกวิโรจน์ ศรีสังข์ มอบหมายนายบุญเลิศ มหาชน แจกถุงยังชีพแก่ผู้กักตัวในเขตพื้นที่เทศบาลฯ

Leave a Comment

Your email address will not be published.