นายกวิโรจน์ ศรีสังข์ มอบหมายนายบุญเลิศ มหาชน ออกเยี่ยมผู้กักตัว พร้อมมอบถุงยังชีพระหว่างกักตัว

Leave a Comment

Your email address will not be published.