นายกวิโรจน์ ศรีสังข์ มอบหมายนายบุญเลิศมหาชน ออกแตกถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวในเขตเทศบาลตำบลสีมามงคล

Leave a Comment

Your email address will not be published.