นายกวิโรจน์ ศรีสังข์ มอบหมายนายบุญเลิศ มหาชน ออกเยี่ยมผู้กักตัวและมอบถุงยังชีพในระหว่างกักตัว

Leave a Comment

Your email address will not be published.