นายกวิโรจน์ ศรีสังข์ มอบนายบุญเลิศ มหาชน รองประธานสภา พร้อมคณะผู้บริหาร มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัว

Leave a Comment

Your email address will not be published.