นายกวิโรจน์ ศรีสังข์ มอบคณะผู้บริหารและ สท. นำอาหารให้กับผู้ที่ถูกกักตัวเนื่องจากโควิด-19

Leave a Comment

Your email address will not be published.