นายกวิโรจน์ ศรีสังข์ นำทีมงานออกแจกถุงยังชีพแก่ผู้กักตัว และมอบเจลแอลกอฮอล์ สเปรย์แอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัยแก่ประชาชน

Leave a Comment

Your email address will not be published.