นายกวิโรจน์ ศรีสังข์ ขอขอบพระคุณ มูลนิธิสว่างวิชชาธรรมสถานปากช่อง มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสีมามงคล

Leave a Comment

Your email address will not be published.