นางอาทิชา รัตนา ปลัดเทศบาล นายวุฒินันท์ ครุตรารักษ์ รองปลัดเทศบาล นายฤทธิรณ สันทนวิวิตต์ ผอ.กองช่าง พร้อมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานโครงการติดตั้งถังแชมเปญ หมู่ 1 บ้านปางอโศก

Leave a Comment

Your email address will not be published.