นางอาทิชา รัตนา ปลัดเทศบาลตำบลสีมามงคล และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบ บริษัทเอกอุทัยจำกัด กรณี การปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ 1 / 2565 ลงวันที่ 19 มกราคม 2565 เรื่อง คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้หยุดดำเนินกิจการทันทีเป็นการชั่วคราว

Leave a Comment

Your email address will not be published.