นพ. สมศักดิ์ ปฏิภาณวัตร ผอ.โรงพยาบาลปากช่องนานา และนายกวิโรจน์ ศรีสังข์ ให้กำลังใจผู้ที่ฉีดวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม ณ มูลนิธิสว่างวิชชาธรรมสถานปากช่อง

Leave a Comment

Your email address will not be published.