ทบทวนแผนพัฒนาเทศบาล

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคลนำคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ออกทบทวนแผนพัฒนาเทศบาล หมู่ที่ 1 บ้านปางอโศก

Leave a Comment

Your email address will not be published.