ทบทวนแผนพัฒนาเทศบาล

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิโรจน์ ศรีสังข์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ออกทบทวนแผนพัฒนาเทศบาล หมู่ที่ 8 บ้านหนองเครือคต

Leave a Comment

Your email address will not be published.