“ถนนเชื่อมตำบล”

เทศบาลตำบลสีมามงคล ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จาก อบจ.นครราชสีมา ตามโครงการเกินศักยภาพ เพื่อซ่อมและสร้างถนนที่ชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ เป็นถนนแอสฟัลติกส์ ระยะทาง 2,300 เมตร กว้าง 6 เมตร งบประมาณกว่า 6 ล้านบาท โดย บริษัท 9 อินทรีย์ก่อสร้าง จำกัด ระหว่างสามแยก ติดถนนมอเตอร์เวย์ หมู่ 14 บ้านชลประทาน ต.กลางดง กับ หมู่ 9 บ้านธารมงคล ต.หนองน้ำแดง นอกจากเป็นถนนเชื่อมระหว่างตำบลแล้ว ยังเป็นทางเลี่ยงไปอุทยานฯเขาใหญ่ จะเริ่มก่อสร้างสัปดาห์หน้า

Leave a Comment

Your email address will not be published.