ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

วันที่ 30 ส.ค. 62 คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสีมามงคล ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อพัฒนาศักยภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ติดตามผลการดำเนินงาน รับทราบปัญหาและอุปสรรค ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสีมามงคล

Leave a Comment

Your email address will not be published.