ติดตามการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟรางคู่ บ้านป่าเสียด

วันที่ 3 ก.ย. 62 นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และประชาชนหมูที่ 5 บ้านปางแจ้ง ออกติดตามการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟรางคู่ บ้านป่าเสียด เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.