ตัดต้นไม้ล้มขวางการจราจร

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสีมามงคล ออกตัดต้นไม้ล้มขวางการจราจร ที่ทำให้ประชาชนได้รับความไม่สะดวกในการเดินทาง บริเวณหมู่ 5 บ้านปางแจ้ง คุ้มป่าเสียด

Leave a Comment

Your email address will not be published.