ตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2563 นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล เป็นประธานในพิธีเปิด ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2563 มีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 99 รูป ณ วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม โดยมีประชาชนในพื้นที่ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมสืบไป

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *