ตรวจเยี่ยมมารดาหลังคลอด และเด็กแรกเกิด

วันที่ 18 ก.พ. 63 เทศบาลตำบลสีมามงคล ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ นำโดยนายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล พร้อมกับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ออกตรวจเยี่ยมมารดาหลังคลอด และเด็กแรกเกิด พร้อมกับมอบชุดสาธิตการดูแลสุขภาพ และส่งเสริมพัฒนาการทารกแรกเกิด ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสีมามงคล ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2563

Leave a Comment

Your email address will not be published.