ซ่อมแซมไฟส่องสว่าง

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 กองช่าง ซ่อมแซมไฟส่องสว่าง หมู่ 8 บ้านหนองเครือคต ทางไปซับน้ำเย็น และหมู่ 1 บ้านปางอโศก  เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน

Leave a Comment

Your email address will not be published.