ซ่อมแซมถนนแบบลาดยางมะตอยบริเวณม.5 บ้านปางแจ้ง

วันที่ 29 ส.ค. 62 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนแบบลาดยางมะตอยบริเวณม.5 บ้านปางแจ้ง (คุ้มโรงกุลี)

Leave a Comment

Your email address will not be published.