ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย บริเวณ ม.8 บ้านหนองเครือคต

วันที่ 14 ส.ค. 62 กองช่าง เทศบาลตำบลสีมามงคล ออกดำเนินการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย บริเวณ ม.8 บ้านหนองเครือคตตลอดเส้นทางจนสุดเขตเทศบาลตำบลสีมามงคล บริเวณใกล้เคียงกับบ้านซับน้ำเย็น

Leave a Comment

Your email address will not be published.