จิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ “มอหลักหิน”

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 5) นำโดยนายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอปากช่อง พร้อม นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มจิตอาสาทำดีด้วยใจตำบลกลางดง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดเส้นทางรถไฟมอหลักหิน บริเวณ มอหลักหิน หมู่ที่ 5 บ้านปางแจ้ง ตำบลกลางดง

Leave a Comment

Your email address will not be published.