จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ปี 2563

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสีมามงคล (โรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสีมามงคล​ (รร.เบทาโกรวิทยา) ได้จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ปี 2563 โดยได้เรียนเชิญผู้ปกครองเด็ก เข้าร่วมกิจกรรมจับของขวัญเเละกินเลี้ยงภายในศูนย์ฯ

Leave a Comment

Your email address will not be published.