งานป้องกันฯ ออกตัดต้นไม้ล้มทับบ้านเรือนประชาชน หมู่ 1 บ้านปางอโศก เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน

Leave a Comment

Your email address will not be published.